สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47890,ฉ1 47891,ฉ2 47892,ฉ3 47893,ฉ4 47894,ฉ5
เลขหมู่ 507 พ119 3 2534
ชื่อคน
 • พงศ์จันทร์ จันทยศ
 • ชื่อเรื่อง
 • 30 การทดลอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2534
  บรรณลักษณ์ 32 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ ธัญรักษ์ วาดภาพ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์-การทดลอง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พงศ์จันทร์ จันทยศ
 • 30 การทดลอง
 • วิทยาศาสตร์-การทดลอง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50B47890   507 พ119 3 2534 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50B47891   507 พ119 3 2534 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  50B47892   507 พ119 3 2534 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  50B47893   507 พ119 3 2534 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  50B47894   507 พ119 3 2534 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3974]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver