สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40217,ฉ1 40218,ฉ2 40219,ฉ3 40220,ฉ4 40221,ฉ5 40222,ฉ6 40223,ฉ7 40224,ฉ8 40225,ฉ9 40226,ฉ10
ISBN 974-89796-0-1
เลขหมู่ 495.91 น64ป 2539
ชื่อคน
 • นิคม เขาลาด
 • ชื่อเรื่อง
 • ประสาไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ณ คม 2539
  บรรณลักษณ์ 248 หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิคม เขาลาด
 • ประสาไทย
 • ภาษาไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A40217   495.91 น64ป 2539 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A40218   495.91 น64ป 2539 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A40219   495.91 น64ป 2539 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  49A40220   495.91 น64ป 2539 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  49A40221   495.91 น64ป 2539 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  49A40222   495.91 น64ป 2539 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  49A40223   495.91 น64ป 2539 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  49A40224   495.91 น64ป 2539 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  49A40225   495.91 น64ป 2539 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  49A40226   495.91 น64ป 2539 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver