สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48089,ฉ1 48090,ฉ2 48091,ฉ3 48092,ฉ4 48093,ฉ5 48094,ฉ6 48095,ฉ7
ISBN 974-89609-9-4
เลขหมู่ 959.3057 จ2512 2541
ชื่อคน
 • เวนิสา เสนีวงศ์
 • ชื่อเรื่อง
 • 2440 ผู้ร้ายเมืองสยาม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บางกอกบุ๊ค 2541
  บรรณลักษณ์ 112 หน้า 99 บาท(บริจาค)
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ไทย-ประวัติศาสตร์-รัชกาลที่ 5
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เวนิสา เสนีวงศ์
 • 2440 ผู้ร้ายเมืองสยาม
 • ไทย-ประวัติศาสตร์-รัชกาลที่ 5
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  95B48089   959.3057 จ2512 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  95B48090   959.3057 จ2512 2541 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  95B48091   959.3057 จ2512 2541 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  95B48092   959.3057 จ2512 2541 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  95B48093   959.3057 จ2512 2541 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  95B48094   959.3057 จ2512 2541 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  95B48095   959.3057 จ2512 2541 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4002]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver