สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48160
ISBN 974-8461-45-9
เลขหมู่ 570 C21ช 2537
ชื่อคน
 • Chisholm,Jane
 • ชื่อเรื่อง
 • ชีววิทยา
 • ครั้งที่พิมพ์
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โปรดัคทีฟบุ๊ค 2537
  บรรณลักษณ์ 48หน้า ภาพประกอบ 135บาท(บริจาค)
  หมายเหตุ แปลโดย กันทิมา เหาะเจริญ,พรวดี มโนพญา
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ชีววิทยา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Chisholm,Jane
 • ชีววิทยา
 • ชีววิทยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57A48160   570 C21ช 2537  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4009]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver