สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48185,ฉ1 48186,ฉ2 48187,ฉ3 48188,ฉ4 48189,ฉ5 48190,ฉ6 48191,ฉ7 48192,ฉ8 48193,ฉ9 48194,ฉ10
ISBN 974-472-300-9
เลขหมู่ อ 307.1412 ท212ด
ชื่อคน
 • เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ;2498
 • ชื่อเรื่อง
 • ดุจดวงตะวัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2542
  บรรณลักษณ์ 144หน้า ภาพประกอบ 99บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพัฒนาชนบท
 • เพิ่มบุคคล
 • ภูมิพลอดุลเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช,2547
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ;2498
 • ดุจดวงตะวัน
 • การพัฒนาชนบท
 • ภูมิพลอดุลเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช,2547
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  30B48185   อ 307.1412 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  30B48186   อ 307.1412 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  30B48187   อ 307.1412 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  30B48188   อ 307.1412 C.4  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  30B48189   อ 307.1412 C.5  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  30B48190   อ 307.1412 C.6  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  30B48191   อ 307.1412 C.7  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  30B48192   อ 307.1412 C.8  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  30B48193   อ 307.1412 C.9  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  30B48194   อ 307.1412 C.10  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4016]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver