สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48195,ฉ1 48196,ฉ 48197,ฉ3 48198,ฉ4 48199,ฉ5 48200,ฉ6 48201,ฉ7 48202,ฉ8
ISBN 974-472-299-7
เลขหมู่ อ 307.1412 ท212ด
ชื่อคน
 • เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ:,2498-
 • ชื่อเรื่อง
 • ดุจดวงตะวัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2542
  บรรณลักษณ์ 144หน้า ภาพประกอบ 199บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพัฒนาชนบท
 • เพิ่มบุคคล
 • ภูมิพลอดุลเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ:,2498-
 • ดุจดวงตะวัน
 • การพัฒนาชนบท
 • ภูมิพลอดุลเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  30B48195   อ 307.1412 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  30B48196   อ 307.1412 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  30B48197   อ 307.1412 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  30B48198   อ 307.1412 C.4  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  30B48199   อ 307.1412 C.5  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  30B48200   อ 307.1412 C.6  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  30B48201   อ 307.1412 C.7  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  30B48202   อ 307.1412 C.8  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4017]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver