สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41487,ฉ1 41488,ฉ2 41489,ฉ3 41490,ฉ4
ISBN 974-00-3808-5
เลขหมู่ 630 ม21ข 2530
ชื่อคน
 • มนตรี วงศ์รักษ์พานิช
 • ชื่อเรื่อง
 • ขนุน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา 2530
  บรรณลักษณ์ 47 หน้า ภาพประกอบ 13 บาท
  หมายเหตุ หนังสือสำหรับชาวบ้าน
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ขนุน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มนตรี วงศ์รักษ์พานิช
 • ขนุน
 • ขนุน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63A41487   630 ม21ข 2530 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  63A41488   630 ม21ข 2530 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  63A41489   630 ม21ข 2530 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  63A41490   630 ม21ข 2530 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [403]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver