สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48261,ฉ1 48262,ฉ2 48263,ฉ3
ISBN 974-8212-18-1
เลขหมู่ 915.9346 ส331ภ 2547
ชื่อคน
 • สุดารา สุจฉายา
 • ชื่อเรื่อง
 • ภูเก็ต
 • พิมพลักษณ์ กรุงทเทพฯ สารคดี 2543
  บรรณลักษณ์ 264 หน้า ภาพประกอบ 380 บาท ตารางแผนที่
  ชื่อชุด
 • นักเดินทาง..เพื่อให้เข้าใจในแผ่นดินภูเก็ต
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูเก็ต-ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุดารา สุจฉายา
 • ภูเก็ต
 • นักเดินทาง..เพื่อให้เข้าใจในแผ่นดินภูเก็ต
 • ภูเก็ต-ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A48261   915.9346 ส331ภ 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  91A48262   915.9346 ส331ภ 2547 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  91A48263   915.9346 ส331ภ 2547 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4048]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver