สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48305,ฉ1 48306,ฉ2 48307,ฉ3
ISBN 974-604-884-8
เลขหมู่ 808.1 ป38ฝ 2543
ชื่อคน
 • ประสพโชค เย็นแข
 • ชื่อเรื่อง
 • ฝันกลางไฟ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ดับเบิ้ลนายน์ 2543
  บรรณลักษณ์ 141 หน้า 100 บาท
  ชื่อชุด
 • วรรณกรรมไทย-กวีนิพนธ์
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • กลอนเปล่า
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ประสพโชค เย็นแข
 • ฝันกลางไฟ
 • วรรณกรรมไทย-กวีนิพนธ์
 • กลอนเปล่า
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B48305   808.1 ป38ฝ 2543 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B48306   808.1 ป38ฝ 2543 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B48307   808.1 ป38ฝ 2543 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4064]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver