สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41528,ฉ1
ISBN 974-365-032-6
เลขหมู่ 664 จ135ถ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • จรูญศรี พลเวียง
 • ชื่อเรื่อง
 • ถนอมอาหาร : เนื้อสัตว์(อาชีพแก้จน)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่บ้าน ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 105 หน้า ภาพประกอบ 80 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เนื้อสัตว์-การสงวนรักษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จรูญศรี พลเวียง
 • ถนอมอาหาร : เนื้อสัตว์(อาชีพแก้จน)
 • เนื้อสัตว์-การสงวนรักษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  66A41528   664 จ135ถ ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [412]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver