สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48551,ฉ1 48552,ฉ2 48553,ฉ3 48573,ฉ4 48839,ฉ5
ISBN 974-298-474-3
เลขหมู่ 520 ส195ห 2546
ชื่อคน
 • สมพร ผลากรกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • 5 นักดาราศาสตร์ ยอดนักอัจฉริยะ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2546
  บรรณลักษณ์ 88 หน้า ภาพประกอบ 50 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • นักดาราศาสตร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมพร ผลากรกุล
 • 5 นักดาราศาสตร์ ยอดนักอัจฉริยะ
 • นักดาราศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  52A48551   520 ส195ห 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  52A48552   520 ส195ห 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  52A48553   520 ส195ห 2546 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  52A48573   520 ส195ห 2546 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  52A48839   520 ส195ห 2546 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4128]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver