สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48642,ฉ1 48643,ฉ2 48644,ฉ3
ISBN 974-298-323-2
เลขหมู่ 495.631 ส195J ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • สมชาย ชัยชนะตระกูล
 • ชื่อเรื่อง
 • JAPANESE IDIOMS : JAPANESE - ENGLISH-THAI
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ชมรมเด็ก ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 111 หน้า ภาพประกอบ 60 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาญี่ปุ่น - สำนวน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมชาย ชัยชนะตระกูล
 • JAPANESE IDIOMS : JAPANESE - ENGLISH-THAI
 • ภาษาญี่ปุ่น - สำนวน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A48642   495.631 ส195J ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A48643   495.631 ส195J ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A48644   495.631 ส195J ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4133]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver