สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41530,ฉ1
เลขหมู่ 641.5 อ151อ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • อมราภรณ์ วงษ์ฟัก
 • ชื่อเรื่อง
 • อาหารว่าง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่บ้าน ม.ป.ป
  บรรณลักษณ์ 143 หน้า ภาพประกอบ 170 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • อาหาร-การปลุง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อมราภรณ์ วงษ์ฟัก
 • อาหารว่าง
 • อาหาร-การปลุง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A41530   641.5 อ151อ ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [414]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver