สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41534,ฉ1
เลขหมู่ 746.46 อ151ง ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • อมราภรณ์ วงษ์ฟัก
 • ชื่อเรื่อง
 • งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่บ้าน ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 84 หน้า ภาพประกอบ 80 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การประดิษฐ์เศษวัสดุ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อมราภรณ์ วงษ์ฟัก
 • งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
 • การประดิษฐ์เศษวัสดุ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B41534   746.46 อ151ง ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [415]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver