สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41531,ฉ1
ISBN 974-866-49-6-1
เลขหมู่ 664 จ135ถ
ชื่อคน
 • จรูญศรี พลเวียง
 • ชื่อเรื่อง
 • ถนอมอาหาร : ผลไม้(อาชีพแก้จน)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่บ้าน ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 113 หน้า ภาพประกอบ 80 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ผลไม้-การสงวนรักษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จรูญศรี พลเวียง
 • ถนอมอาหาร : ผลไม้(อาชีพแก้จน)
 • ผลไม้-การสงวนรักษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  66A41531   664 จ135ถ C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [418]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver