สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48472,ฉ1 48473,ฉ2 48474,ฉ3
ISBN 974-90059-8-8
เลขหมู่ 597.484 ธ21ป ม.ป.ป
ชื่อคน
 • ธนากร ฤทธิไธสง
 • ชื่อเรื่อง
 • ปลาทอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เพชรกะรัต ม.ป.ป
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า ภาพประกอบ 365 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ปลาเงินปลาทอง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธนากร ฤทธิไธสง
 • ปลาทอง
 • ปลาเงินปลาทอง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59B48472   597.484 ธ21ป ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  59B48473   597.484 ธ21ป ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  59B48474   597.484 ธ21ป ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4219]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver