สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48633,ฉ1 48634,ฉ2 48635,ฉ3
ISBN 974-298-452-2
เลขหมู่ 428.31 ส-195-D 2546
ชื่อคน
 • สมชาย ชัยธนะตระกูล
 • ชื่อเรื่อง
 • DICTIONARY OF IDIOMS
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ชมรมเด็ก 2546
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 100 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-สำนวน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมชาย ชัยธนะตระกูล
 • DICTIONARY OF IDIOMS
 • ภาษาอังกฤษ-สำนวน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B48633   428.31 ส-195-D 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B48634   428.31 ส-195-D 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B48635   428.31 ส-195-D 2546 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4227]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver