สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48942,ฉ1 50974,ฉ2
ISBN 0875-1473
เลขหมู่ อ 729 อ148บ
ชื่อนิติบุคคล
 • อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ชื่อเรื่อง
 • บ้านและสวน 45
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2545
  บรรณลักษณ์ 207 หน้า ภาพประกอบ 250 บาท
  หมายเหตุ บ้านและสวนฉบับพิเศษประจำปี 2545
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • บ้าน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • บ้านและสวน 45
 • บ้าน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  72B48942   อ 729 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  72B50974   อ 729 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4302]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver