สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48949
ISBN 974-91048-2-6
เลขหมู่ ย ค238ฉ 2545
ชื่อคน
 • โควลีย์,จอย
 • ชื่อเรื่อง
 • ฉันทำให้เธอ เพื่อเธอนะนี่=Helping
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ พาวเวอร์สตาร์ คอมมิวนิเคท เซ็นเตอร์ 2545
  บรรณลักษณ์ 16 หน้า ภาพประกอบโดย รอย ฟู
  ชื่อชุด
 • มนุษยสัมพันธ์อันดี(Social Well-Being)
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • Jay Cowley Well-Being Series
 • เพิ่มบุคคล
 • แปลโดย หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โควลีย์,จอย
 • ฉันทำให้เธอ เพื่อเธอนะนี่=Helping
 • มนุษยสัมพันธ์อันดี(Social Well-Being)
 • Jay Cowley Well-Being Series
 • แปลโดย หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J48949   ย ค238ฉ  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4309]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver