สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49024,ฉ1 49025,ฉ2 49026,ฉ3
ISBN 974-9661-10-9
เลขหมู่ 006.693 ป-58-3 2547
ชื่อคน
 • ปิยะบุตร สุทธิจินดารา
 • ชื่อเรื่อง
 • 3 ds mas 6 basic
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี ไอซีดี 2547
  บรรณลักษณ์ 344หน้า ภาพประกอบ 375บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • 3 วีเอส แม็กซ์ 6 เบสิก(โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปิยะบุตร สุทธิจินดารา
 • 3 ds mas 6 basic
 • 3 วีเอส แม็กซ์ 6 เบสิก(โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  00B49024   006.693 ป-58-3 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  00B49025   006.693 ป-58-3 2547 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  00B49026   006.693 ป-58-3 2547 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4329]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver