สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49213,ฉ1 49214,ฉ2 49215,ฉ3
ISBN 974-13-2696-3
เลขหมู่ 423.1 น-55-6 2546
ชื่อคน
 • นาฏยา วิพุธศิริ
 • ชื่อเรื่อง
 • 6000 สำนวนภาษาอังกฤษ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546
  บรรณลักษณ์ 332 หน้า 239 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-สำนวนโวหาร
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นาฏยา วิพุธศิริ
 • 6000 สำนวนภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ-สำนวนโวหาร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A49213   423.1 น-55-6 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A49214   423.1 น-55-6 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A49215   423.1 น-55-6 2546 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4412]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver