สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49217
ISBN 974-7834-76-6
เลขหมู่ ย ท199ข 2547
ชื่อคน
 • เทพศิริ สุขโสภา
 • ชื่อเรื่อง
 • ของเล่นเดินทาง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิเด็ก 2547
  บรรณลักษณ์ ไม่ปรากฏหน้า ภาพประกอบ 115 บาท
  หมายเหตุ คุณหญิงจำนงศรี หารเจนลักษณ์,แปล
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพศิริ สุขโสภา
 • ของเล่นเดินทาง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J49217   ย ท199ข  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4414]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver