สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49221
ISBN 974-91611-7-3
เลขหมู่ 420.31 น35D 2546
ชื่อคน
 • นเรศ สุรสิทธิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • Dictionary of Synonyms and Antonyms
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ดวงกมลสมัย 2546
  บรรณลักษณ์ 404 หน้า 160 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-พจนานุกรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นเรศ สุรสิทธิ์
 • Dictionary of Synonyms and Antonyms
 • ภาษาอังกฤษ-พจนานุกรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A49221   420.31 น35D 2546  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4416]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver