สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49285,ฉ1 49286,ฉ2 49287,ฉ3
ISBN 974-9785-03-7
เลขหมู่ ย ม26ส 2547
ชื่อคน
 • มโนณัฐ รัตนจันทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • สิทธัตถะ
 • ครั้งที่พิมพ์ิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ร่วมด้วยช่วยกัน 2547
  บรรณลักษณ์ 240 หน้า 160 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มโนณัฐ รัตนจันทร์
 • สิทธัตถะ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J49285   ย ม26ส C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  J49286   ย ม26ส C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  J49287   ย ม26ส C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4444]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver