สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49305,ฉ1
ISBN 974-00-8153-3
เลขหมู่ ย ส195ต 2541
ชื่อคน
 • สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์
 • ชื่อเรื่อง
 • ตาอินกะตานา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา 2541
  บรรณลักษณ์ ไม่ปรากฏจำนวนหน้า ภาพประกอบ 140 บาท
  ชื่อชุด
 • หนังสือชุดภาพ
 • --- ซื้อ
  เพิ่มบุคคล
 • ปรีเปรม เปลี่ยนบำรุง,วาดภาพ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์
 • ตาอินกะตานา
 • หนังสือชุดภาพ
 • ปรีเปรม เปลี่ยนบำรุง,วาดภาพ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J49305   ย ส195ต C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4460]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver