สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49310,ฉ1 49311,ฉ2 49312,ฉ3
ISBN 974-92590-3-3
เลขหมู่ ร.ส ว149D 2547
ชื่อคน
 • วราภรณ์ สามโกเศศ
 • ชื่อเรื่อง
 • DIFFERENT
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ openbooks จำหน่ายโดย อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ 2547
  บรรณลักษณ์ 195 หน้า 165 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วราภรณ์ สามโกเศศ
 • DIFFERENT
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC49310   ร.ส ว149D C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  SC49311   ร.ส ว149D C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  SC49312   ร.ส ว149D C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4465]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver