สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50129,ฉ1 50130,ฉ2 50131,ฉ3 50132,ฉ4 50133,ฉ5 50134,ฉ6 50135,ฉ7 50136,ฉ8 50137,ฉ9 50138,ฉ10 50139,ฉ11 50140,ฉ12 50141,ฉ13 50142,ฉ14 50143,ฉ15 50144,ฉ16 50145,ฉ17 50146,ฉ18 50147,ฉ19 50148,ฉ20
ISBN 974-7036-79-7
เลขหมู่ 808.88 ก323ข 2543
ชื่อคน
 • กุหลาบ สายประดิษฐ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ข้อคิดจากใจ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่คำผาง 2543
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 150 บาท
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • คำคม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กุหลาบ สายประดิษฐ์
 • ข้อคิดจากใจ
 • คำคม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B50129   808.88 ก323ข 2543 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B50130   808.88 ก323ข 2543 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B50131   808.88 ก323ข 2543 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  80B50132   808.88 ก323ข 2543 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  80B50133   808.88 ก323ข 2543 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  80B50134   808.88 ก323ข 2543 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  80B50135   808.88 ก323ข 2543 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  80B50136   808.88 ก323ข 2543 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  80B50137   808.88 ก323ข 2543 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  80B50138   808.88 ก323ข 2543 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  80B50139   808.88 ก323ข 2543 C.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  80B50140   808.88 ก323ข 2543 C.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  80B50141   808.88 ก323ข 2543 C.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  80B50142   808.88 ก323ข 2543 C.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  80B50143   808.88 ก323ข 2543 C.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  80B50144   808.88 ก323ข 2543 C.16  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  80B50145   808.88 ก323ข 2543 C.17  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  80B50146   808.88 ก323ข 2543 C.18  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  80B50147   808.88 ก323ข 2543 C.19  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  80B50148   808.88 ก323ข 2543 C.20  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4493]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver