สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49904,ฉ1 49905,ฉ2
ISBN 974-8291-22-7
เลขหมู่ 302 ท118จ 2541
ชื่อคน
 • ทรงพล ภูมิพัฒน์
 • ชื่อเรื่อง
 • จิตวิทยาสังคม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีประทุม 2541
  บรรณลักษณ์ 360 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • จิตวิทยา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทรงพล ภูมิพัฒน์
 • จิตวิทยาสังคม
 • จิตวิทยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  30A49904   302 ท118จ 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  30A49905   302 ท118จ 2541 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4527]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver