สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46756,ฉ1 46757,ฉ2 46758,ฉ3 46759,ฉ4 46760,ฉ5
ISBN 974-220-941-3
เลขหมู่ R ด22ส
ชื่อคน
 • ดอกไม้สด(หม่อมหลวงบุปผา นิมมานเหมินทร์(กุญชร))
 • ชื่อเรื่อง
 • สามชาย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บรรณกิจ 1991
  บรรณลักษณ์ 373 หน้า ภาพประกอบ 50 บาท(บริจาค)
  หมายเหตุ หนังสือเลือกอ่านนอกเวลา วิชา ท101-ท306 ม.1-ม.2)
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ดอกไม้สด(หม่อมหลวงบุปผา นิมมานเหมินทร์(กุญชร))
 • สามชาย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES46756   R ด22ส C.1  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  RES46757   R ด22ส C.2  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  RES46758   R ด22ส C.3  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  RES46759   R ด22ส C.4  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  RES46760   R ด22ส C.5  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4544]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver