สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49862,ฉ1 49863,ฉ2 49989,ฉ3 50902,ฉ4 50903,ฉ5 50904,ฉ6 52541,ฉ7 52542,ฉ8 52543,ฉ9 52544,ฉ10
ISBN 974-9656-57-7
เลขหมู่ ย ว252ค 2547
ชื่อคน
 • วีระศักดิ์ สุยะลา
 • ชื่อเรื่อง
 • คำใส
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น 2547
  บรรณลักษณ์ 96 หน้า 65 บาท
  ชื่อชุด
 • รางวัลชนะเลิศประเภทนวนิยาย วรรณกรรมเยาชน แว่นแก้ว ประจำปี 2546
 • หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วีระศักดิ์ สุยะลา
 • คำใส
 • รางวัลชนะเลิศประเภทนวนิยาย วรรณกรรมเยาชน แว่นแก้ว ประจำปี 2546
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  J49862   ย ว252ค C.1  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  J49863   ย ว252ค C.2  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  J49989   ย ว252ค C.3  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  J50902   ย ว252ค C.4  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  J50903   ย ว252ค C.5  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  J50904   ย ว252ค C.6  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  J52541   ย ว252ค ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  J52542   ย ว252ค C.8  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  J52543   ย ว252ค C.9  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  J52544   ย ว252ค C.10  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4578]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver