สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49701,ฉ1 49702,ฉ2 49703,ฉ3
ISBN 974-298-604-5
เลขหมู่ อ 570 ส195ช
ชื่อคน
 • สมใจ รักษาศรี
 • ชื่อเรื่อง
 • ชีววิทยา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2547
  บรรณลักษณ์ 96 หน้า ภาพประกอบ 300 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ชีววิทยา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมใจ รักษาศรี
 • ชีววิทยา
 • ชีววิทยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  57A49701   อ 570 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  57A49702   อ 570 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  57A49703   อ 570 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4583]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver