สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49722
ISBN 974-92290-5-3
เลขหมู่ ย น56พ 2547
ชื่อคน
 • น้านกฮูก
 • ชื่อเรื่อง
 • พิกุลทอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แปลน ฟอร์ คิดส์ 2547
  บรรณลักษณ์ 23 หน้า ภาพประกอบ 125 บาท
  ชื่อชุด
 • นิทานไทย
 • --- ซื้อ
  เพิ่มบุคคล
 • ชมพูนุช สามารถ,วาดภาพ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • น้านกฮูก
 • พิกุลทอง
 • นิทานไทย
 • ชมพูนุช สามารถ,วาดภาพ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J49722   ย น56พ  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4597]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver