สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49726,ฉ1 49727,ฉ2
ISBN 974-7833-80-8
เลขหมู่ ย ช128ถ 2544
ชื่อคน
 • ชมพูนุช ประจักษ์สุนทร
 • ชื่อเรื่อง
 • ถุงฝัน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิเด็ก 2544
  บรรณลักษณ์ ไม่ปรากฏจำนวนหน้า ภาพประกอบ บริจาค
  หมายเหตุ โครงการศิลปศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชมพูนุช ประจักษ์สุนทร
 • ถุงฝัน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J49726   ย ช128ถ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  J49727   ย ช128ถ C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4600]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver