สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49779,ฉ1 49780,ฉ2 49781,ฉ3 49782,ฉ4 49783,ฉ5 49818,ฉ6
เลขหมู่ 302 พ232ห ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • พิพิธ พุ่มแก้ว
 • ชื่อเรื่อง
 • หลงประเด็น
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บพิธการพิมพ์ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 143 หน้า 110 บาท
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • จิตวิทยาสังคม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พิพิธ พุ่มแก้ว
 • หลงประเด็น
 • จิตวิทยาสังคม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  30A49779   302 พ232ห ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  30A49780   302 พ232ห ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  30A49781   302 พ232ห ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  30A49782   302 พ232ห ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  30A49783   302 พ232ห ม.ป.ป. C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  30A49818   302 พ232ห ม.ป.ป. C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4623]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver