สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50006,ฉ1 50007,ฉ2 50008,ฉ3
ISBN 974-255-505-2
เลขหมู่ 787.92 ภ33ท 2547
ชื่อคน
 • ภิชาต เลณะสวัสดิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ทางซออู้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศิลปาบรรณาคาร 2547
  บรรณลักษณ์ 80 หน้า ภาพประกอบ 80 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ซออู้
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภิชาต เลณะสวัสดิ์
 • ทางซออู้
 • ซออู้
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78B50006   787.92 ภ33ท 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78B50007   787.92 ภ33ท 2547 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  78B50008   787.92 ภ33ท 2547 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4669]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver