สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50009,ฉ1 50010,ฉ2 50011,ฉ3
ISBN 974-08-5512-1
เลขหมู่ 780 พ222ค 2545
ชื่อคน
 • พิชัย ปรัชญานุสรณ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ดนตรีปริทรรศน์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2545
  บรรณลักษณ์ 114 หน้า ภาพประกอบ 185 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ดนตรีสากล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พิชัย ปรัชญานุสรณ์
 • ดนตรีปริทรรศน์
 • ดนตรีสากล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78A50009   780 พ222ค 2545 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78A50010   780 พ222ค 2545 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  78A50011   780 พ222ค 2545 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4670]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver