สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50063,ฉ1 50064,ฉ2 50065,ฉ3
ISBN 974-277-978-3
เลขหมู่ 781.224 ส195จ 2545
ชื่อคน
 • สมศักดิ์ สร้อยระย้า
 • ชื่อเรื่อง
 • จังหวะ (The Rhythm)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2545
  บรรณลักษณ์ 184 หน้า ภาพประกอบ 120 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • จังหวะ-ดนตรี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมศักดิ์ สร้อยระย้า
 • จังหวะ (The Rhythm)
 • จังหวะ-ดนตรี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78A50063   781.224 ส195จ 2545 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78A50064   781.224 ส195จ 2545 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  78A50065   781.224 ส195จ 2545 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4689]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver