สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50314,ฉ1 50315,ฉ2 50316,ฉ3
ISBN 974-7947-32-3
เลขหมู่ 746.62 ส195ง ม.ป.ป
ชื่อคน
 • สมพร ธรรมรัตน์
 • ชื่อเรื่อง
 • งานบาติก อาชีพแก้จน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่บ้าน ม.ป.ป
  บรรณลักษณ์ 78 หน้า ภาพประกอบ 80 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การประดับตกแต่งและเครื่องประดับตกแต่ง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมพร ธรรมรัตน์
 • งานบาติก อาชีพแก้จน
 • การประดับตกแต่งและเครื่องประดับตกแต่ง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B50314   746.62 ส195ง ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74B50315   746.62 ส195ง ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74B50316   746.62 ส195ง ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4696]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver