สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50326,ฉ1 50327,ฉ2 50328,ฉ3
ISBN 974-7947-50-1
เลขหมู่ 746.46 ม93ง ม.ป.ป
ชื่อนิติบุคคล
 • แม่บ้าน,สำนักพิมพ์.
 • ชื่อเรื่อง
 • งานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่บ้าน ม.ป.ป
  บรรณลักษณ์ 86 หน้า ภาพประกอบ 120 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • งานช่างฝีมือ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แม่บ้าน,สำนักพิมพ์.
 • งานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
 • งานช่างฝีมือ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B50326   746.46 ม93ง ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  74B50327   746.46 ม93ง ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  74B50328   746.46 ม93ง ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4700]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver