สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50422,ฉ1 50423,ฉ2 50424,ฉ3
ISBN 974-7947-89-7
เลขหมู่ 099 พ196ป ม.ป.ป
ชื่อคน
 • พันทิพ เชาวน์สมบูรณ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ป๊อปอัพ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่บ้าน ม.ป.ป
  บรรณลักษณ์ 122 หน้า ภาพประกอบ 170 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การทำเล่มหนังสือ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พันทิพ เชาวน์สมบูรณ์
 • ป๊อปอัพ
 • การทำเล่มหนังสือ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  09B50422   099 พ196ป ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  09B50423   099 พ196ป ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  09B50424   099 พ196ป ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4718]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver