สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50454,ฉ1 50455,ฉ2 50456,ฉ3
ISBN 974-91818-0-8
เลขหมู่ 789.4 ส221อ 2548
ชื่อคน
 • สวิต ทับทิมศรี
 • ชื่อเรื่อง
 • อังกะลุง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ประชุมทอง พริ้นติ้ง กรุ๊ป 2548
  บรรณลักษณ์ 272 หน้า ภาพประกอบ 225 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เครื่องดนตรี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สวิต ทับทิมศรี
 • อังกะลุง
 • เครื่องดนตรี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78B50454   789.4 ส221อ 2548 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78B50455   789.4 ส221อ 2548 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  78B50456   789.4 ส221อ 2548 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4728]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver