สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50984,ฉ1 50985,ฉ2 50986,ฉ3
ISBN 974-9656-66-0
เลขหมู่ 560 พ217ฟ 2547
ชื่อคน
 • พาลเมอร์,ดักลาส
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟอสซิล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น 2547
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า ภาพประกอบ 158 บาท
  ชื่อชุด
 • แหล่งความรู้คู่กาย(เล่มที่ 17)
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์
 • เพิ่มบุคคล
 • พิศิษฏ์ สุขวัฒนานันท์, แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พาลเมอร์,ดักลาส
 • ฟอสซิล
 • แหล่งความรู้คู่กาย(เล่มที่ 17)
 • วิทยาศาสตร์
 • พิศิษฏ์ สุขวัฒนานันท์, แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  56A50984   560 พ217ฟ 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  56A50985   560 พ217ฟ 2547 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  56A50986   560 พ217ฟ 2547 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4805]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver