สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50667,ล1ฉ1 50668,ล1ฉ2 50669,ล1ฉ3 50670,ล2ฉ1 50671,ล2ฉ2 50672,ล2ฉ3 50673,ล3ฉ1 50674,ล3ฉ2 50675,ล3ฉ3 50807,ล3ฉ4 50808,ล3ฉ5 50809,ล3ฉ6 50676,ล4ฉ1 50677,ล4ฉ2 50678,ล4ฉ3 50679,ล5ฉ1 50680,ล5ฉ2 50681,ล5ฉ3 50682,ล6ฉ1 50683,ล6ฉ2 50684,ล6ฉ3 50685,ล7ฉ1 50686,ล7ฉ2 50687,ล7ฉ3 50688,ล8ฉ1 50689,ล8ฉ2 50690,ล8ฉ3 50691,ล9ฉ1 50692,ล9ฉ2 50693,ล9ฉ3 50694,ล10ฉ1 50695,ล10ฉ2 50696,ล10ฉ3 50697,ล11ฉ1 50698,ล11ฉ2 50699,ล11ฉ3 50700,ล12ฉ1 50701,ล12ฉ2 50702,ล12ฉ3 50703,ล13ฉ1 50704,ล13ฉ2 50705,ล13ฉ3 50706,ล14ฉ1 50707,ล14ฉ2 50708,ล14ฉ3 50810,ล14ฉ4 50811,ล14ฉ5 50812,ล14ฉ6 50709,ล15ฉ1 50710,ล15ฉ2 50711,ล15ฉ3
ISBN 974-472-279-7
เลขหมู่ อ 546 น95ธ
ชื่อคน
 • แนพพ์,ไบรอัน
 • ชื่อเรื่อง
 • ธาตุ:ELEMENTSุ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2544
  ชื่อชุด
 • ธาตุ มี 15 เล่ม : เล่มละ 225 บาท
 • หมายเหตุ ล.1 ทองแดง เงิน และทองคำ,ล.2 โซเดียมและโพแทสเซียม,ล.3ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส,ล.4 ออกซิเจน,ล.5 ตะกั่วและดีบุก,ล.6ไฮโดรเจนและก๊าซมีตระกูล,ล.7 แคลเซียมและแมกนีเซียม,ล.8 เหล็ก โครเมียม และแมงกานีส,ล.9 สังกะสี แคดเมียม และปรอท,ล.10 อลูมิเนียม,ล.11 คาร์บอน,ล.12 ซิลิคอน,ล.13 กำมะถัน,ล.14 ยูเรเนียมกัมตรังสี,ล.15 คลอรีน ฟลูออรีน ไบรมีน และไอโอดีน
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แนพพ์,ไบรอัน
 • ธาตุ:ELEMENTSุ
 • ธาตุ มี 15 เล่ม : เล่มละ 225 บาท
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  54B50667   อ 546 น95ธ C.1  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  54B50668   อ 546 น95ธ C.2  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  54B50669   อ 546 น95ธ C.3  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  54B50670   อ 546 น95ธ C.4  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  54B50671   อ 546 น95ธ C.5  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  54B50672   อ 546 น95ธ C.6  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  54B50673   อ 546 น95ธ C.7  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  54B50674   อ 546 น95ธ C.8  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9.  54B50675   อ 546 น95ธ C.9  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10.  54B50807   อ 546 น95ธ C.10  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11.  54B50808   อ 546 น95ธ C.11  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12.  54B50809   อ 546 น95ธ C.12  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13.  54B50676   อ 546 น95ธ C.13  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14.  54B50677   อ 546 น95ธ C.14  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15.  54B50678   อ 546 น95ธ C.15  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16.  54B50679   อ 546 น95ธ C.16  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17.  54B50680   อ 546 น95ธ C.17  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18.  54B50681   อ 546 น95ธ C.18  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19.  54B50682   อ 546 น95ธ C.19  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20.  54B50683   อ 546 น95ธ C.20  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   21.  54B50684   อ 546 น95ธ C.21  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   22.  54B50685   อ 546 น95ธ C.22  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   23.  54B50686   อ 546 น95ธ C.23  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   24.  54B50687   อ 546 น95ธ C.24  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   25.  54B50688   อ 546 น95ธ C.25  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   26.  54B50689   อ 546 น95ธ C.26  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   27.  54B50690   อ 546 น95ธ C.27  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   28.  54B50691   อ 546 น95ธ C.28  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   29.  54B50692   อ 546 น95ธ C.29  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   30.  54B50693   อ 546 น95ธ C.30  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   31.  54B50694   อ 546 น95ธ C.31  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   32.  54B50695   อ 546 น95ธ C.32  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   33.  54B50696   อ 546 น95ธ C.33  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   34.  54B50697   อ 546 น95ธ C.34  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   35.  54B50698   อ 546 น95ธ C.35  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   36.  54B50699   อ 546 น95ธ C.36  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   37.  54B50700   อ 546 น95ธ C.37  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   38.  54B50701   อ 546 น95ธ C.38  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   39.  54B50702   อ 546 น95ธ C.39  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   40.  54B50703   อ 546 น95ธ C.40  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   41.  54B50704   อ 546 น95ธ C.41  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   42.  54B50705   อ 546 น95ธ C.42  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   43.  54B50706   อ 546 น95ธ C.43  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   44.  54B50707   อ 546 น95ธ C.44  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   45.  54B50708   อ 546 น95ธ C.45  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   46.  54B50810   อ 546 น95ธ C.46  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   47.  54B50811   อ 546 น95ธ C.47  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   48.  54B50812   อ 546 น95ธ C.48  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   49.  54B50709   อ 546 น95ธ C.49  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   50.  54B50710   อ 546 น95ธ C.50  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   51.  54B50711   อ 546 น95ธ C.51  ให้บริการ  
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4815]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver