สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51080,ฉ1 51081,ฉ2 51082,ฉ3 51083,ฉ4 51084,ฉ5
ISBN 974-9718-92-5
เลขหมู่ 530 จ144ฟ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ ม.6 (2ภาคเรียน) Pure...Pure
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ พ.ศ.พัฒนา ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 256 หน้า 140 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์-ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง
 • ฟิสิกส์ ม.6 (2ภาคเรียน) Pure...Pure
 • ฟิสิกส์-ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A51080   530 จ144ฟ ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A51081   530 จ144ฟ ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A51082   530 จ144ฟ ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  53A51083   530 จ144ฟ ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  53A51084   530 จ144ฟ ม.ป.ป. C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4818]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver