สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51117,ฉ1
ISBN 974-522-456-1
เลขหมู่ 425 ท111ก 2546
ชื่อคน
 • ทณุ เตียวรัตนกูล
 • ชื่อเรื่อง
 • กริยา 3 ช่อง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ พัฒนาศึกษา 2546
  บรรณลักษณ์ 80 หน้า 25 บาท
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย-ไวยากรณ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทณุ เตียวรัตนกูล
 • กริยา 3 ช่อง
 • ภาษาไทย-ไวยากรณ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A51117   425 ท111ก 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4860]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver