สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51129,ฉ1
ISBN 974-522-276-3
เลขหมู่ 398.99591 ว198ส 2546
ชื่อคน
 • วิเชียร เกษประทุม
 • ชื่อเรื่อง
 • สำนวนไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ พัฒนาศึกษา 2546
  บรรณลักษณ์ 112 หน้า 35 บาท
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย-สำนวนโวหาร
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วิเชียร เกษประทุม
 • สำนวนไทย
 • ภาษาไทย-สำนวนโวหาร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B51129   398.99591 ว198ส 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4872]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver