สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51239,ฉ1
ISBN 974-93281-0-8
เลขหมู่ ย ค136ฉ 2548
ชื่อคน
 • ครูไวทย์ สันตยารมณ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฉำฉา ยอดอัจฉริยา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ครอบครัว 2548
  บรรณลักษณ์ 205 หน้า ภาพประกอบ 135 บาท
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ครูไวทย์ สันตยารมณ์
 • ฉำฉา ยอดอัจฉริยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J51239   ย ค136ฉ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4927]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver