สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51352,ฉ1 51353,ฉ2 51354,ฉ3 51355,ฉ4 51356,ฉ5 51357,ฉ6 51358,ฉ7 51359,ฉ8 51360,ฉ9 51361,ฉ10
ISBN 974-432-476-7
เลขหมู่ 530 ธ41ฟ ม.ป.ป
ชื่อคน
 • ธรรมสถิต ทองเจือธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ เล่ม 5 สำหรับชั้น ม.6 ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-5-6)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภูมิบัณฑิต ม.ป.ป
  บรรณลักษณ์ 607 หน้า 170 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์-ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธรรมสถิต ทองเจือธรรม
 • ฟิสิกส์ เล่ม 5 สำหรับชั้น ม.6 ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-5-6)
 • ฟิสิกส์-ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A51352   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A51353   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A51354   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  53A51355   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  53A51356   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  53A51357   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  53A51358   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  53A51359   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  53A51360   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  53A51361   530 ธ41ฟ ม.ป.ป C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4954]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver