สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41650,ฉ1
ISBN 974-518-054-8
เลขหมู่ ย น63ฝ ม.ป.ป
ชื่อคน
 • นำ้พรม พินิจวรรณศิลป์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฝูงปลาผจญภัย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ต้นอ้อ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ ไม่ปรากฏเลขหน้า ภาพประกอบ
  ชื่อชุด
 • ชุด อนุรักษ์ชีวิตสัตว์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นำ้พรม พินิจวรรณศิลป์
 • ฝูงปลาผจญภัย
 • ชุด อนุรักษ์ชีวิตสัตว์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J41650   ย น63ฝ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [500]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver