สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51624,ฉ1 51625,ฉ2 51626,ฉ3
ISBN 974298-738-6
เลขหมู่ อ 530 ย35ฟ
ชื่อคน
 • ยิ่งศักดิ์ นิตยฤกษ์,แปล
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์และเคมี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาส์น 2549
  บรรณลักษณ์ 96 หน้า ภาพประกอบ 300 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ยิ่งศักดิ์ นิตยฤกษ์,แปล
 • ฟิสิกส์และเคมี
 • ฟิสิกส์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  53A51624   อ 530 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  53A51625   อ 530 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  53A51626   อ 530 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5017]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver